درباره مهندسین پدافند غیرعامل داریان

از ابتداي تاسيس گروه مهندسين داريان مجموعه مديريتي تلاش نموده تا اين گروه در برخي حوزه ها که در داخل کشور کمتر مورد توجه قرار داشته و درنتيجه از سطح اول علمي و فناوري روز دنيا عقب تر هستند پيشرو باشد. يکي از اين حوزه ها پدافند غير عامل مي باشد. در اين حوزه دو بخش مهندسي ايمني آتش در سازه ها و مهندسي ضربه و انفجار در سازه ها به صورت علمي و با جديت دنبال مي شوند. با توجه به کمبود شرکت هاي مشاوره خبره در اين دو بخش حجم فعاليت ها و کارهاي ارجاع شده بسيار بالا بوده و اين مساله باعث شد تا مهندسين مشاور داريان شاخه پدافند غير عامل خود را تاسيس نمايد. اين شاخه زير نظر مهندسين مشاور داريان فعاليت مي نمايد. با توجه به ارتباط مناسبي که بين مهندسين مشاور داريان و فضاي دانشگاهي برقرار است، در سال هاي اخير پايان نامه ها و تحقيقات دانشگاهي متعددي با حمايت علمي و عملي اين مشاور در حوزه اثرات آتش سوزي بر سازه هاي فولادي و بتني و همچنين اثرات ضربه و انفجار بر انواع سازه ها انجام شده است. از نتايج اين تحقيقات علاوه بر استخراج انواع مقالات علمي، راه کارهاي عملي متنوعي نيز حاصل شده است. از آنجاييکه بحث مهندسي ايمني آتش سازه اي در سطح دنيا بسيار بديع مي باشد، مهندسين مشاور داريان اولين شرکت مشاور در داخل کشور مي باشد که بر اساس اصول مهندسي ايمني آتش سازه اي و آيين نامه هاي روز اروپا و با انجام تحليل هاي سازه اي دقيق و تعيين سناريوهاي محتمل وقوع آتش سوزي (و نه صرفاً بر اساس نوع و جنس مقاطع) اقدام به ايمن سازي سازه ها در آتش نموده است.

عضویت در خبرنامه داریان